DOMŮ O NÁS REALIZACE KONTAKT REFERENCE EkviTech s.r.o.

Ekvitermní regulace budov

Princip ekvitermní regulace

Ekvitermní regulace zajišťuje řízení teploty topné vody podle aktuální venkovní teploty. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami interiéru místnosti, a teplota v místnosti tak zůstala konstantní. Je tedy nalezena souvislost mezi venkovní teplotou a tepelnými ztrátami domu.

Ekvitermní regulace se instaluje na tzv. „patě objektu“, tedy v kotelně či výměníkové stanici, anebo na předávacím místě v případě dálkového topení. Je velmi vhodným doplňkem – jakousi nadstavbou – hydraulického vyvážení objektu. Největší význam má v zateplených objektech, kde může být dosaženo úspory až 20 %. Pokud je již hotové hydraulické vyvážení a objekt je kvalitně zateplen, má smysl ekvitermní regulaci řešit. Dojde tím současně i k odstranění dalších závad, jako je především nechtěné vytápění stoupačkami. Snížení teploty topné vody zvyšuje stabilitu hydrauliky topného systému a snižuje teplo předané (a neměřené) stoupačkami do bytů. Kvalitně provedené hydraulické vyvážení objektu a ekvitermní regulace je tedy tím nejlepším možným řešením.

Hlavními důvody pro aplikaci ekvitermní regulace je především úspora energie a tedy peněz. Dochází ke snížení teploty topné vody a ke snížení ztrát na rozvodech, dalších úspor pak lze dosáhnout nastavením útlumových režimů (v noci se může teplota i příkon do domu snížit – snížení teploty prostoru o každý 1 ˚C přináší další procenta úspor za teplo). Ekvitermní regulace pomůže také odstranit nebo alespoň zlepšit nežádoucí hlukové projevy topení, různé klepání, bouchání, cvakání apod. Důležité je přitom dodržení určitých kroků. Nejprve je nutné výpočtem definovat hydrauliku objektu a provést montáž regulačních prvků a zajistit tak optimální nastavení na straně spotřeby tepla. Teprve pak má smysl řešit a nastavit ekvitermní regulaci. Ideální je provést a namontovat vše najednou. Nainstalování ekvitermní regulace v hydraulicky nevyváženém objektu se může ukázat jako neúčinné a tedy zbytečné.

Naše společnost Vám zajistí kompletní služby v oblasti ekvitermní regulace budov na vyšší úrovni algoritmizace od zmapování objektu, vypracování cenové nabídky a projektové dokumentace až po dodávku, montáž a následné zajištění veškerého servisu.

Důvody vedoucí k záměru instalace směšovacího uzlu na vstupu do objektu s ekvitermní funkcí

V současné době je v běhu zateplování objektů na hodnoty tepelného odporu pláště, které jsou značně odlišné od původní konstrukce. Původní konstrukci však byly přizpůsobeny otopné plochy a hydraulika objetu. Dnešním podmínkám v silně zateplených objektech naprosto neodpovídá funkce původně navržených topných soustav. Navíc firma dodávající teplo musí do sítě dodávat teplo pro daný okrsek na parametrech, které odpovídají „nejslabšímu článku“ sítě (tedy objektu nezateplenému, nebo relativně málo zateplenému). Tyto teploty však nejsou ve shodě s funkcí systémů v domech zateplených dle tepelných dnešních norem. Celá regulace dnes spočívá na funkci termostatických ventilů, který však obvykle pracuje systémem otevřeno - zavřeno v módu silně předimenzované soustavy (příklad dětské autíčko se 100 kW motorem, úspory v tomto případě, pokus jej chci využívat jako autíčko, nejsou žádné – provoz je nehospodárný). Dalším velmi důležitým důvodem instalace směšovacího uzlu na vstupu do objektu je omezení, nebo zcela zamezení vzniku hluku. Vlivem instalace dynamické regulace (termostatické ventily) dochází k dilataci soustavy topení, ale jiným způsobem, než tomu bylo doposud. Výsledkem jsou (zvláště při náběhu a přechodu do útlumu, zvukové projevy, které působí, zvláště v nočních hodinách velmi nepříznivě na obyvatele bytů. Pomocí uzlu je možno upravit tlakové a teplotní podmínky na vnitřní topnou síť tak, aby došlo v maximální míře k omezení těchto nepříznivých skutečností. Zvukové projevy patří v současné době k hlavním závadám funkce topných systémů. Pro správnou funkci systému je nutno provést hydraulický výpočet, který dodá EkviTech s.r.o. jako součást zakázky. Výpočet je velmi důležitý. Na jeho základě je možno smluvně zaručit míru úspor a správnou funkci.

Orientační náklady na vyhotovení

Počet bytových jednotekCena bez DPH
do 6 ti bytových jednotek95.000 Kč
do 12 ti bytových jednotek105.000 Kč
do 16 ti bytových jednotek110.000 Kč
do 24 ti bytových jednotek125.000 Kč
do 32 ti bytových jednotek135.000 Kč
do 56 ti bytových jednotek155.000 Kč
do 80 ti bytových jednotek185.000 Kč

Výše uvedené ceny jsou pouze orientační a budou upřesněny po prohlídce daného objektu.

 
©2017 by PEPOUSOFT