DOMŮ O NÁS REALIZACE KONTAKT REFERENCE EkviTech s.r.o.

Vodní filtry, redukční ventily a úpravny vody

Filtrační stanice vody pro objekty

V České republice je v současné době cca 85 % populace a průmyslových objektů zásobováno vodou z veřejných vodovodních řádů. Zbývající část je odkázána nebo záměrně využívá vodu z vlastních nebo veřejných studní, vodotečí či jiných "přírodních" zdrojů vody. Tento poměr se nezvyšuje směrem k veřejným vodovodním soustavám, ale naopak stoupá počet odběratelů, kteří ač třeba napojeni na veřejný vodovod, začínají stále více využívat vodu z vlastních zdrojů (většinou to bývá hlavně z důvodu stále se zvyšující ceny pitné vody). Voda, kterou používáme pro vodovody, ať je dodávána z jakýchkoli zdrojů, obsahuje vždy určité množství mechanických částic, jejichž zachycování se řeší umístěním filtrační stanice na přívodu vody do objektu.

Množství mechanických částic může způsobovat vážné problémy se zarůstáním technických vodovodních i vytápěcích zařízení a citlivějších armatur vodním kamenem, poškozování kartuší výtokových baterií a sprchových hlavic a postupné snižování výkonu výměníků tepla, popř. zařízení pro přípravu teplé vody a v neposlední řadě i kotlů pro ÚT.

Naše firma přichází s řešením, kterým je osazení filtrační stanice na patě objektu Tyto stanice eliminují výše popsané problémy. Filtrační stanice jsme schopni dodat pro jakékoliv objekty, ať již jsou to průmyslové objekty, bytové domy nebo filtrační stanice pro rodinné domy. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a navrhneme řešení přímo na míru.

Domovní vodovodní filtrační stanice HS10S

Kombinované jednotky HS10S obsahují zpětný ventil, filtr se zpětným proplachem, redukční ventil a uzavírací kulový kohout v jedné armatuře. Zajišťují nepřetržitou dodávku filtrované vody i během procesu čištění filtru. Jemný filtr redukuje množství cizích částic ve vodě, například úlomků rzi, konopných vláken nebo písečných zrnek. Zpětný ventil chrání před proniknutím zdraví nebezpečných kapalin do veřejných rozvodů. Redukční ventil chrání potrubí a k němu připojené spotřebiče proti poškození nadměrným tlakem a výrazně snižuje spotřebu vody. Filtrační stanice HS10S jsou osazené novou patentovanou technologií "double spin" zaručující bezproblémový chod a maximalizující účinnost při zpětném proplachu.

Každá filtrační stanice je opatřena filtrační vložkou s možností zvolení velikosti síta od 20µ do 500µ a lze ji doplnit o automatickou jednotku pro zpětný proplach.

Filtr AF 11S Filtr 11 DS Automatická jednotka pro zpětný chod Z 11

Filtrační stanice vody se na přívodu montuje s dalšími možnými zařízeními jako je Redukční ventil (vyrovnává tlak příchozí vody) a Regulovatelný zpětný ventil (zabraňující zpětnému proudění vody)

Redukční ventil

Tímto ventilem je možné redukovat vysoký vstupní tlak. Jeho instalací chráníme vodovodní potrubí a připojené spotřebiče před nadměrným mechanickým namáháním. Tyto ventily lze použít jak pro průmyslové, tak komerční objekty. Montáží redukčního ventilu je nastaven konstantní vstupní tlak a brání tak kolísání vstupního tlaku, navíc sníží spotřebu vody. Snížením tlaku a udržení na konstantní hodnotě navíc zajistí nízkou hlučnost vodovodní instalace.

Hlavní rysy

· Výstupní tlak se nastavuje otáčením regulačního kolečka
· Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
· Regulační část ventilu je zhotovena z vysoce odolného syntetického materiálu a lze ji nahradit za novou
· Vestavěné nerezové sítko
· V nabídce i bez nátrubků
· Ventil lze snadno rozšířit o filtr se zpětným proplachem
· Lze rozšířit o zpětný ventil
· Změny vstupního tlaku neovlivňují výstupní tlak
· Lze dodatečně rozšířit na filtr kombinovaný s regulátorem tlaku
· Nízká hmotnost
Popis funkce

Pružinové redukční ventily pracují na principu rovnováhy sil. Síla způsobená tlakem vody působí na membránu a ta působí proti nastavitelné síle pružiny. Pokles výstupního tlaku způsobí snížení síly, kterou působí membrána, proti pružině. Síla pružiny, která je v daném okamžiku vyšší než síla membrány pootevře kuželku ventilu. Tím dojde ke zvyšování výstupního tlaku dokud nejsou síly pružiny a membrány opět v rovnováze. Díky vyvážené kuželce ventilu nemá kolísání vstupního tlaku žádný vliv na tlak vody na výstupní straně.

Možnosti montáže

Redukční ventil se na přívodu montuje s dalšími možnými zařízeními jako je Filtrační stanice vody (zachycuje mechanické části znečišťující vodu) a Regulovatelný zpětný ventil (zabraňující zpětnému proudění vody).

Regulovatelný zpětný ventil proti znečištění

Zpětné ventily tohoto typu jsou používány jako nezávislý způsob ochrany před zpětným prouděním vody a v systémech rozvodu vody jsou určeny k montáži přímo za vodoměr. Mohou být použity také pro průmyslové, komerční a obdobné systémy, kde musí být zajištěna ochrana před zpětným tlakem, zpětným prouděním a zpětným nasátím vody. Klasifikace systémů splňujících tyto požadavky je uvedena v ČSN EN 1717.

Hlavní rysy

· Shoda s DIN/DVGW
· Univerzální použití
· Vhodné pro montáž v libovolné poloze
· Nevytváří přetlakové rázy
· Převlečné matice zjednodušují údržbu
· Osvědčení o ochraně proti hluku třídy 1
· Splňuje doporučení KTW pro pitnou vodu
· Nízká tlaková ztrátaPopis funkce

Zpětné ventily ovládané pružinou obsahují pohyblivý těsnicí disk, který je posouván v závislosti na průtočném množství vody proudící ventilem. Blíží-li se průtok vody nule, pružina zatlačí disk zpět směrem k sedlu a ventil se uzavře. Pro zajištění správné funkce se doporučuje ventil pravidelně kontrolovat a udržovat (specifikováno normou ČSN EN1717).

Možnosti montáže

Regulovatelný zpětný ventil se na přívodu montuje s dalšími možnými zařízeními jako je Filtrační stanice vody (zachycuje mechanické části znečišťující vodu) a Redukční ventil (vyrovnává tlak příchozí vody)

Příklad zapojení:

Schéma zapojení na přívodu vody do objektu

 
©2017 by PEPOUSOFT