DOMŮ O NÁS REALIZACE KONTAKT REFERENCE EkviTech s.r.o.

Hydraulické vyvážení otopných soustav

Proč je hydraulické vyvážení tak důležité?

Voda v topení vždy proudí cestou nejmenšího odporu. Pokud se zavře jeden ventil, voda, jež jím tak nemůže proudit, se rozdělí mezi ostatní „volné cesty“ – ventily. V praxi však běžně nastává situace, kdy se uzavře třeba polovina ventilů v domě a průtok těmi zbývajícími se tedy zdvojnásobí. Je celkem jasné, že pak jsou místnosti s neuzavřenými ventily dvojnásobně přetápěné. A navíc tím dojde k podmínkám, na které ventil není vyroben – přestává plnit regulační funkci, ztrácí tzv. „regulační autoritu“ a jeho užitná hodnota se redukuje na pouhý uzávěr.

Hydraulické vyvážení je takový zásah do systému, který umožní všem prvkům v soustavě fungování za srovnatelných a jasně definovaných podmínek. Při tom se navíc zohlední předimenzované radiátory, nové zateplení objektu a vyměněná okna. Tohoto stavu se docílí instalací a jemným seřízením stoupačkových vyvažovacích ventilů, regulátorů tlakové diference, čerpadel a případných dalších regulačních prvků.

Seřízení se provádí podle předem připraveného projektu, jehož důležitou částí je právě hydraulický výpočet soustavy. Bez dobře zpracované dokumentace není v praxi možné docílit ani se významně přiblížit „optimálnímu stavu“.

Regulace tlakové diference - věc nezbytně nutná

Regulace tlakové diference řeší konstantní podmínky ve všech bodech soustavy, aby nedocházelo k nadprůtokům a s nimi souvisejícím hlukovým projevům. Dá se řešit na patě objektu, nebo na každé stoupačce samostatně. Každé z obou řešení má své výhody a nevýhody. Regulace diference tlaku na patě domu bývá investičně někdy levnější – zejména v menších domech, kde je mnoho stoupaček. Její nevýhodou je fakt, že celý dům je regulačně podřízen jedinému prvku a není tak odlišeno různé chování v různých částech soustavy.

Regulace tlakové diference na stoupačkách je přesnější a citlivější a umožňuje každé stoupačce fungovat samostatně. Je tedy vhodná zejména tam, kde je objekt situován severo-jižně, protože jižní strana domu má jiný časový průběh a jinou dynamiku chování, než strana severní (vliv slunečního záření na jihu a studeného větru na severu). Regulace tlakové diference na jednotlivých stoupačkách je každopádně doporučena v domech, kde jsou dlouhé spodní rozvody a kde je více než 6 podlaží.

Jak poznat, že ve Vašem domě není otopná soustava správně seřízena?

 1. Některé radiátory topí méně než ostatní, i když jsou na termostatických hlavicích nastavená stejně, nebo dokonce přestávají topit úplně. Vy máte hlavice na maximum a přes to tělesa skoro studená a v pokoji „zimu“, zatímco soused má hlavice na 2,8 a tělesa pořád horká, a v bytě teplo.
 2. Některá tělesa jsou na prvním žebru blíže k ventilu o dost teplejší než na opačné straně, i když jsou dobře odvzdušněná.
 3. Jaký je teplotní rozdíl mezi vrškem a spodkem radiátoru malý? Radiátor je teplý skoro stejně všude? Tak to je problém! Ano, takto Vám to může vyhovovat z hlediska teplotního komfortu, protože těleso je celé „horké“ a příjemně sálá. Ale právě toto je zcela jasným syndromem neseřízené soustavy a zde Vám utíkají peníze oknem!
  Teplotní rozdíl mezi spodní a horní hranou tělesa by totiž měl být u bytových domů 15 až 20°C. Například drtivá většina panelových domů je projektována na tepelný spád 20°C – máte-li tedy v panelovém bytě rozdíl mezi přívodním a zpětným potrubím radiátoru výrazně menší než 20°C, je na místě řešit posouzení příčiny takového stavu odborníkem.
 4. Ruší Vás různé zvuky z topení, např. svištění, hučení, pískání? Jasná známka zbytečně vysokých průtoků. Stručně řečeno: „v topení Vám proudí daleko více teplé nebo horké vody, než je potřeba“. Dopad na Vaši peněženku si zkuste představit sami.
 5. Připadá Vám, že Vaše regulační termostatická hlavice není dost regulační a že s ní nejde nastavit správná teplota?
  Ano, i toto je jeden z projevů neseřízené hydrauliky.
 6. Máte na stoupačkách vyvažovací ventily? Každý nastaven na jinou hodnotu nebo všechny naplno otevřené? Máte projektovou dokumentaci, kde je hydraulika řešená? Kde je nastavení všech radiátorových ventilů, stoupačkových ventilů, kde jsou uvedené průtoky do stoupaček, průtoky do jednotlivých radiátorů? Pokud ne, tak asi nemáte vyregulováno – nebylo by totiž podle čeho regulovat….
 7. Máte regulační protokol?

Nezregulovaný systém Správně zaregulovaný systém

Výše uvedené přiblížení problematiky hydraulického vyvážení je jen velice obecné, a je nutné ke každému případu přistupovat individuálně s přihlédnutím na již nainstalovanou regulaci, stavu objektu, dispozičním parametrům atd.

Pokud právě Vás tato oblast trápí, a uvažujete o zlepšení funkce topné soustavy s dosažením dalších úspor, tak nás prosím neváhejte kontaktovat.


 
©2017 by PEPOUSOFT