DOMŮ O NÁS REALIZACE KONTAKT REFERENCE EkviTech s.r.o.

Měřiče tepla a chladu, vodoměry, indikátory topných nákladů

Naše firma Vám zajistí kompletní dodávku, montáž, ověření a repasi měřičů tepla a chladu včetně patních měřičů dimenzí od DN 15 do DN 250 a veškerý metrologický a další servis těchto měřičů. Specializujeme se na kalorimetry zn. Danfoss, Landis+Gyr, příp. Kamstrup. Dodávku, montáž, ověření či repasi zajišťujeme i u vodoměrů různých dimenzí a zajistíme také dodávku a montáž indikátorů topných nákladů. Tyto služby poskytujeme stejně tak v obytných domech jako komerčních objektech, např. v obchodních centrech, školách, halách apod.

Dokumenty, které nás k této činnosti opravňují a zaštiťují ji najdete zde a zde.

Většina dodávky tepelné energie a teplé vody je v České republice zajišťována dálkovým zásobováním tepelné energie nebo ústředním zdrojem zásobování. To je v jednotlivých budovách dále distribuováno společným vnitřním rozvodem tepelné energie do jednotlivých prostor budovy.

Dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni vybavit (v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním, chlazením anebo společnou přípravou teplé vody) každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie.

Jedním z druhů těchto měřidel jsou tzv. kalorimetry (měřiče tepla a chladu) – měřidla stanovená podle zákona o metrologii. Používají se v budovách, kde je vstup tepelné energie vnitřním tepelným rozvodem do bytu nebo nebytového prostoru zajištěn pouze z jednoho místa. Měření je založeno na rozdílu teploty mezi vstupní hodnotou a výstupní větví rozvodů tepla. Měří se tedy doopravdy spotřebované teplo.

Kalorimetry se neustále vyvíjí a modernizují, aby byly co možná nejpřesnější a nejspolehlivější. Sestávají ze tří základních částí – z kalkulátoru, který je signálním kabelem propojený s ultrazvukovým průtokoměrem nebo průtokoměrem s mechanickou hydraulickou částí, a dále jsou z kalorimetru vyvedena teplotní čidla, která měří teploty topného média na přívodu a zpátečce.

Platnost ověření kalorimetru a všech jeho komponentů je nyní čtyři roky. Po uplynutí této doby je nezbytné kalorimetr vyměnit nebo jeho funkci nechat ve specializované zkušebně ověřit. Z technického hlediska je jednoduší ověřovat ultrazvukové měřiče než měřiče s mechanickou hydraulickou částí. Proto také cena za ověření u "ultrazvuků" vychází obvykle o něco levněji.

Pokud Vás tato oblast zajímá, tak nás prosím neváhejte kontaktovat.


 
©2017 by PEPOUSOFT